Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2012

· Laquinimod  – Teva inleder ny fas III-studie vid årsskiftet
                     – delmålsbetalning om 5 MUSD erhållen efter inlämnad registreringsansökan i Europa
                     – Fas II-data för Crohns sjukdom presenterade på konferensen UEGW 
                    
· TASQ           – biomarkörsdata presenterade på konferensen ESMO 
                      – Ipsen inleder två nya kliniska fas II-studier; underhållsterapi vid prostatacancer samt studie i ytterligare cancerformer
 
· ANYARA      – resultat från fas III-studien presenteras Q1 2013

· 57-57            – klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi pågår

· ISI                – projektet fortskrider enligt plan

· Nettoomsättning:  136,4 (231,3) MSEK

· Rörelseresultat: -168,7 (-6,2) MSEK

· Resultat efter skatt: -175,1 (-1,3) MSEK

· Resultat per aktie för perioden: – 2,54 (-0,02) SEK
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95    

Hans Kolam     
CFO    
Tfn 046-19 20 44     

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00 
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com   

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1656397