Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2013

Laquinimod
  • Analys av data från fas III-studien ALLEGRO visar att laquinimod minskar skador på hjärnvävnad; patienter som behandlats med laquinimod fick signifikant färre neurodegenerativa skador
  • Nya data presenterade på ECTRIMS visar att laquinimod har effekt på såväl inflammation som bakomliggande mekanismer för sjukdomsutvecklingen vid multipel skleros
  • Teva planerar starta kliniska prövningar i Huntingtons sjukdom och primär progressiv multipel skleros
  • Teva startar ytterligare en klinisk studie i multipel skleros (LIBRETTO)                  

Tasquinimod      

  • Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt plan; primär analys vad gäller tid till sjukdomsförsämring (PFS) och överlevnad (OS) förväntas under 2014
  • Active Biotech har erhållit 12 miljoner EUR i delmålsbetalning från Ipsen                      

ANYARA     

  • Detaljerad analys ger ytterligare stöd åt ANYARAs effekt i en biomarkör-definierad subgrupp av njurcancerpatienter; resultat från fas II/III-studien presenterade på European Cancer Congress 2013 

Paquinimod (57-57)             

  • Utvärdering pågår av klinisk studie i systemisk skleros

ISI                 

  • Projektet fortskrider enligt plan

Ekonomisk översikt

MSEK                    Q3                jan – sep    jan – dec
    2013 2012   2013 2012   2012
                 
Nettoomsättning   107.0 39.8   111.9 136.4   227.9
                 
Rörelseresultat    27.9 -48.2   -128.6 -168.7   -163.2
                 
Resultat efter skatt    29.2 -51.6   -130.0 -175.1   -175.0
                 
Resultat per aktie (SEK)   0.39 -0.75   -1.77 -2.54   -2.54

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95                                 

Hans Kolam, CFO                                                                 
Tfn 046-19 20 44                                                

Active Biotech AB   (org.nr 556223-9227)  
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00           
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com         
                     

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2013


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1741193