Q1

Active Biotech delårsrapport Q1 2024

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Förberedelser för start av kliniska proof of concept-studier med tasquinimod i myelofibros pågår Utvidgningskohorten av studien inom multipelt myelom fortskrider enligt plan HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Start av rekrytering till klinisk biodistributionsstudie med laquinimod ögondroppar (3 april) EKONOMISK ÖVERSIKT MSEK jan-mar Helår 2024 2023 2023 Nettoomsättning…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2023

 HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Active Biotech bekräftade positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar (30 januari) Active Biotech publicerade nya prekliniska data som lyfter fram mekanismerna bakom tasquinimods antitumöraktivitet vid hematologiska maligniteter Nya prekliniska data om naptumomab publicerade   HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Dr. Erik Vahtola utsedd till medicinsk chef (CMO) (1 jan) Första patienten doserad i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom (7 feb) Active Biotech ingår globalt patenlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros (9 feb) HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Fas I-studie av…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2021

        Finansiering slutförd och goda framsteg i projekten Händelser under kvartal 1 Avtal tecknat för tillverkning av kliniskt studiematerial av ögondroppsformulering och kapslar av laquinimod Aktiviteter pågår enligt plan för projekten naptumomab och tasquinimod Företaget Prospekt för nyemission offentliggjordes den 5 januari Företrädesemission övertecknad med 175 % och…

Active Biotech Delårsrapport januari – mars 2020

Kvartal 1 i korthet Active Biotech offentliggör ny inriktning Patent beviljat i Japan för användning av tasquinimod i multipelt myelom Händelser efter periodens utgång Med anledning av COVID-19-pandemin kommer det i samband med Årsstämman planerade investerarmötet att skjutas upp till en senare tidpunkt Ekonomisk översikt MSEK Q1 Helår   2020…

Active Biotech AB – Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartal 1 i korthet Active Biotechs partner NeoTX inleder ett kliniskt samarbete med AstraZeneca för utvärdering av ANYARA (”naptumumab”) i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien Active Biotech erhöll den 1 februari, 2019 ett indikativt, icke-bindande bud om 275 MSEK för bolagets fastighet från fastighetsbolaget Estea…

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – mars 2018

Kvartal 1 i korthet Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna fattat vid extra bolagsstämma den 19 mars 2018 Patentansökan avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom godkänd i USA Produktpatentet från den andra patentfamiljen inom SILC-projektet beviljat i USA Händelser efter periodens utgång Den under april genomförda företrädesemissionen övertecknades…

Active Biotech: Delårsrapport januari – mars 2017

Laquinimod De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017 Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017 Särläkemedelsstatus (”Orphan Drug Designation”)…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2016

Laquinimod· Den kliniska fas 3-studien CONCERTO med 0,6 mg/dag för behandling av relapserande, remitterande multipel skleros (RRMS), med målet att uppnå marknadsgodkännande i USA och Europa, fortgår enligt plan. Resultat förväntas under första halvåret 2017· Den kliniska fas 2-prövningen ARPEGGIO för behandling av primär progressiv multipel skleros (PPMS) fortgår enligt plan· Den kliniska…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2015

Laquinimod Den registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO pågår enligt plan och resultat förväntas 2016 Teva håller en rad presentationer av laquinimod på den vetenskapliga konferensen AAN den 18-25 april Tasquinimod       Resultat från fas III-studien 10TASQ10 visade att behandling med tasquinimod jämfört placebo minskade risken för radiologisk cancerprogression eller dödsfall (rPFS,…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2014

Laquinimod Laquinimod (Nerventra®) erhöll den 24:e januari en negativ rekommendation för registreringsansökan från den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté ”Committee for Medicinal Products for Human Use” (CHMP). Teva har begärt en förnyad prövning av CHMPs bedömning.  Teva beslutade i februari 2014 att inte gå vidare med randomisering till den planerade…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2013

Laquinimod · första patienten rekryterad till CONCERTO, den tredje placebokontrollerade fas III-studien för behandling av relapserande remitterade multipel skleros · data presenterade på AAN visar en minskad funktionsnedsättning för multipel skleros-patienter som påbörjat laquinimod-behandlingen tidigt jämfört med patienter med en fördröjd behandlingsstart                   Tasquinimod      · fas III-studien fortskrider enligt plan                       ANYARA     · fas…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2012

* Laquinimod – registreringsansökan planeras inlämnas i EU andra halvåret 2012                   – fas III-data presenterade på ”64th Annual Meeting of the American Academy of Neurology” (AAN)           * TASQ        – en prövarledd klinisk fas I-studie pågår                  – rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår enligt plan * ANYARA    – fas III-studien fortskrider enligt…

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2011

* Laquinimod – kompletta resultat presenterade från ALLEGRO fas III-studie * TASQ – Active Biotech och Ipsen tecknar brett samarbetsavtal för utveckling och kommersialisering av TASQ inom uro-onkologi * ANYARA – pågående fas III-studie beräknas avslutas 2012 * 57-57 – status som särläkemedel erhållet * ISI – projektet fortskrider enligt plan * RhuDex(TM) – förberedelser för…