Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2011

* Laquinimod - kompletta resultat presenterade från ALLEGRO fas III-studie
 * TASQ - Active Biotech och Ipsen tecknar brett samarbetsavtal för utveckling
  och kommersialisering av TASQ inom uro-onkologi
 * ANYARA - pågående fas III-studie beräknas avslutas 2012
 * 57-57 - status som särläkemedel erhållet
 * ISI - projektet fortskrider enligt plan
 * RhuDex(TM) - förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår
 * Nettoomsättning 2,7 (2,8) MSEK
 * Rörelseresultat -70,9 (-51,0) MSEK
 * Resultat efter skatt -69,3 (-53,5) MSEK
 * Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,02 (-0,83) SEK
 * Riktad emission om 375 MSEK genomförd

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44


Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com
Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2011:
http://hugin.info/1002/R/1509817/444696pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1509817]