Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2016

Laquinimod
· Den kliniska fas 3-studien CONCERTO med 0,6 mg/dag för behandling av relapserande, remitterande multipel skleros (RRMS), med målet att uppnå marknadsgodkännande i USA och Europa, fortgår enligt plan. Resultat förväntas under första halvåret 2017
· Den kliniska fas 2-prövningen ARPEGGIO för behandling av primär progressiv multipel skleros (PPMS) fortgår enligt plan
· Den kliniska fas 2-prövningen LEGATO-HD för behandling av Huntingtons sjukdom fortgår enligt plan
· Förlängningsstudier med 0,6 mg laquinimod i patienter som deltog i fas 3 studierna ALLEGRO och BRAVO fortgår enligt plan
· Som tidigare kommunicerats har den högsta dosgruppen i de kliniska prövningarna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD avbrutits på grund av kardiovaskulära biverkningar

Tasquinimod    
· I mars 2016 meddelades att bolaget planerar utveckling av tasquinimod för behandling av multipelt myelom och avser att söka en samarbetspartner för projektet
· Utökad analys av de sekundära målen i studien 10TASQ10 presenterades på konferensen ASCO GU i januari 2016. Resultaten visade att tasquinimod hade positiva effekter på såväl radiologiska som PSA-baserade målparametrar. Dock förlängdes som tidigare kommunicerats ej totalöverlevnaden, vilket medförde att all vidare utveckling inom prostatacancer avbröts

ANYARA, Paquinimod (57-57) samt SILC (ISI)
· Utlicensieringsaktiviteter pågår

Ekonomisk översikt

MSEK   Q1 Helår
2016 2015 2015
Nettoomsättning   3,9   2,9   16,3
Rörelseresultat -16,1  -57,4 -177,9
Resultat efter skatt -16,8  -58,0 -193,5
Resultat per aktie (SEK) -0,19  -0,64   -2,15
Likvida medel (vid periodens slut)  
 76,5
270,5  103,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95
  
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 05
                                                                 
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#2007549