Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2012

* Laquinimod – registreringsansökan planeras inlämnas i EU andra halvåret 2012
                  – fas III-data presenterade på ”64th Annual Meeting of the American Academy of Neurology” (AAN)          
* TASQ        – en prövarledd klinisk fas I-studie pågår
                 – rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår enligt plan
* ANYARA    – fas III-studien fortskrider enligt plan
* 57-57         – en klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi pågår
* ISI             – projektet fortskrider enligt plan
* Nettoomsättning  2,6 (2,7) MSEK
* Rörelseresultat  -100,7 (-70,9) MSEK
* Resultat efter skatt -99,0 (-69,3 ) MSEK
* Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,44 (-1,02) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95    

Hans Kolam     
CFO     
Tfn 046-19 20 44     

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1605996