Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2015

Laquinimod

  • Den registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO pågår enligt plan och resultat förväntas 2016
  • Teva håller en rad presentationer av laquinimod på den vetenskapliga konferensen AAN den 18-25 april

Tasquinimod      

  • Resultat från fas III-studien 10TASQ10 visade att behandling med tasquinimod jämfört placebo minskade risken för radiologisk cancerprogression eller dödsfall (rPFS, HR=0.69, CI 95%: 0.60 – 0.80) i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu inte behandlats med kemoterapi, men förlängde inte totalöverlevnaden (OS, HR=1.09,  CI 95%: 0.94 – 1.28)
  • Vidare utveckling av tasquinimod för behandling av prostatacancer stoppas. Konsekvensen av detta är att samarbetsavtalet med Ipsen kommer att avslutas.

ISI           

  • Projektet fokuserar för närvarande på att bygga upp en patentportfölj

Ekonomisk översikt

MSEK   Q1   Helår
  2015 2014   2014
         
Nettoomsättning 2.9 2.1   10.4
         
Rörelseresultat  -57.4 -59.2   -228.5
         
Resultat efter skatt  -58.0 -60.2   -231.5
         
Resultat per aktie (SEK) -0.64 -0.80   -3.02
Likvida medel (vid periodens slut) 270.5 298.5   328.5

 För ytterligare information, vänligen kontakta:        

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44
  Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1913652