Finansiell kalender

9 februari 2022, Bokslutsrapport 2021

19 maj 2021, Årsstämma

4 november 2021, Delårsrapport juli-september 2021

5 augusti 2021, Delårsrapport

22 april 2021, Delårsrapport

19 maj 2020, Årsstämma

11 februari 2021, Bokslutsrapport 2020

5 november 2020, Delårsrapport

6 augusti 2020, Delårsrapport

23 april 2020, Delårsrapport

4 april 2019, Extra bolagsstämma

6 februari 2020, Bokslutsrapport 2019

14 november 2019, Delårsrapport

8 augusti 2019, Delårsrapport

23 maj 2019, Årsstämma

25 april 2019, Delårsrapport

Årsstämma 2018

All information om ärsstämman 2018 ligger här.

Delårsrapport

Active Biotechs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig här.

14 februari 2019, Bokslutsrapport 2018

9 augusti 2018, Delårsrapport

15 november 2018, Delårsrapport

Extra bolagsstämma