Valberedning

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 24 maj 2023, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2023, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 19 maj 2022, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2022, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 19 maj 2021, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2021, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Active Biotechs valberedning utsedd

PRESSMEDDELANDE,  Lund Sverige, 1 december 2020 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Enligt beslut från årsstämman den 19 maj 2020, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2020, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse…

Valberedningen i Active Biotech AB föreslår Michael Shalmi som ny styrelseordförande och Uli Hacksell som ny ordinarie styrelseledamot

PRESSMEDDELANDE Lund den 2 maj, 2019 –Active Biotech (NASDAQ, STOCKHOLM:ACTI) meddelar Valberedningens förslag till Årsstämman. Valberedningen för Active Biotech AB (publ) förslår att Michael Shalmi och Uli Hacksell utses till nya styrelseledamöter samt att Michael Shalmi ska utses till styrelsens ordförande. Mats Arnhög och Magnhild Sandberg har avböjt omval. Valberedningens…

Active Biotechs valberedning utsedd

PRESSMEDDELANDE Enligt beslut från årsstämman den 17 maj 2018, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2018, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska till årsstämman 2019 föreslå bland annat styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande…

Active Biotechs valberedning utsedd

PRESSMEDDELANDE  Enligt beslut från årsstämman den 15 juni 2017, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2017, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska till årsstämman 2018 föreslå bland annat styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer…

Active Biotechs valberedning utsedd

PRESSMEDDELANDE Enligt beslut från årsstämman den 26 maj 2016, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2016, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska till årsstämman 2017 föreslå bland annat styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer…

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 11 juni 2015, skall valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2015, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska till årsstämman 2016 föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till…