Active Biotech presenterar data rörande projektet 57-57 på EULAR

Active Biotech (NASDAQ OMX Nordic: ACTI) har presenterat data från en explorativ
klinisk studie i patienter med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) vid Annual
European Congress of Rheumatology, EULAR 2011, ett internationellt möte för
specialister inom reumatologi som hålls i London den 25-28 maj*.

I denna kliniska studie behandlades SLE-patienter dagligen i 12 veckor med
57-57 (i tablettform) som tilläggsbehandling till vanlig standardbehandling.
Målet med studien var att utvärdera förändringar vad gäller sjukdomsaktivitet
och biomarkörer samt säkerhet. I patienter med artrit, munsår och/eller
håravfall sågs en förbättring av SLE-symptom. Förändrade genuttryck relevanta
för autoimmuna sjukdomar kunde även detekteras i PBMC (perifera mononukleära
blodkroppar). Säkerhetsprofilen var allmänt god.

Nästa steg i utvecklingen av 57-57 är en explorativ klinisk studie i systemisk
skleros, vilken planeras inledas under 2011.
Lund den 26 maj 2011

Active Biotech AB (Publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör


* För ytterligare information och för att ta del av hela postern "An Exploratory
Study to Evaluate Changes in Disease Activity and Biomarkers During Treatment
with ABR-215757 in Patients with Mild Active Systemic Lupus Erythematosus
(SLE)", besök www.activebiotech.com


Om SLE och 57-57
Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en sjukdom som kan orsaka inflammation
och skador i bindväven i många olika organ. Sjukdomen framskrider i skov med
mellanliggande relativt symptomfria intervall och drabbar framförallt kvinnor i
fertil ålder. Det uppskattas att cirka 500 000 amerikaner lider av SLE, men
undersökningar visar att förekomsten kan vara ännu högre. Den autoimmuna
attacken påverkar flera olika organ och kan leda till allvarliga sekundära
symptom som till exempel njursvikt. Sjukdomen har ytterst varierande förlopp och
symptom, beroende på vilka organ som drabbas. Utan behandling kan SLE vara
livshotande.

57-57 är en quinolinsubstans avsedd för behandling av bland annat SLE. Bolaget
beslutade i augusti 2010 att initiera utveckling av 57-57 även för behandling av
systemisk skleros/sklerodermi (SSc). I februari 2011 erhöll projektet 57-57
"orphan   medicinal   product-status"   för   indikationen   systemisk
skleros/sklerodermi.  En explorativ klinisk studie i SSc planeras starta under
2011.Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk
utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i
tablettform.
För ytterligare information besökwww.activebiotech.com

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 26 maj 2011, kl. 08.30.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00Active Biotech presenterar data rörande projektet 57-57 på EULAR :
http://hugin.info/1002/R/1518852/455353pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1518852]