VPML

Active Biotech Delårsrapport Q2 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Säkerhet och preliminär effekt av naptumomab i kombination med durvalumab presenterades på AACR 2023 (19 april) Positiva interim data från den pågående studien med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom presenterades på ASCO 2023 (26 maj) Positiv säkerhet och tolerabilitet i…

Årsredovisning 2022 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.comHans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com Om Active Biotech Active Biotech AB (publ)…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Första delen av fas I-studien med laquinimod ögondroppar i en stigande engångsdos i friska försökspersoner avslutades utan rapporterade säkerhetsproblem, del 2 med upprepad dosering har påbörjats Active Biotech stärkte patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar (26 april) FDA beviljade särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros (18…

Årsredovisning 2021 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 28 april 2022 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046…

Årsredovisning 2019 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 23 april, 2020 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tfn 046 192044 Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm:…

Årsredovisning 2018 Active Biotech AB (publ)

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 26 april, 2019 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tfn 046 192044 Active Biotech AB (publ) (NASDAQ…

Årsredovisning 2017 Active Biotech AB (publ)

PRESS RELEASE Active Biotechs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Lund den 23 april, 2018 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tfn 046 192044 Om Active Biotech Active Biotech AB (publ) (NASDAQ…