Årsredovisning 2022 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com.

Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.