Nyheter

Active Biotech meddelar start av rekrytering till klinisk biodistributionsstudie med laquinimod ögondroppar

Lund, 3 april 2024 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att den kliniska fas I-biodistributionsstudien Safety, Tolerability, and Distribution of Laquinimod Eye Drops: The LION Study (clinicaltrials.gov NCT06161415) med laquinimod ögondroppar inleder patientrekrytering efter godkännande från både amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) och Institutional Review Board…

Active Biotech Bokslutsrapport 2023

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Prövningsledare Professor Rebekka Schneider-Kramann presenterar den kliniska planen och positioneringen av tasquinimod vid myelofibros (1 december) Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk okulär biodistributionsstudie med laquinimod (5 december) Active Biotech tillkännager resultatet av Bolagets nyemission (6 december) Prekliniska data för tasquinimod presenterade på ASH (14 december) Active…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech AB (publ) har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 361 739 047 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.comHans Kolam, CFO, 046 19 20…

Active Biotech ger uppdateringar om det planerade kliniska programmet för 2024

Lund, 22 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) uppdaterade idag sina tidslinjer för de planerade kliniska studierna för 2024, baserade på bolagets nyligen avslutade framgångsrika finansieringsrunda. Nästa steg i utvecklingen av läkemedelskandidaten laquinimod är en klinisk okulär biodistributionsstudie av den nyutvecklade ögondroppsformuleringen. Denna studie syftar till att utvärdera…

Positiva prekliniska tasquinimod-data presenterade vid ASH 2023 nu tillgängliga på Active Biotechs webbplats

Lund, 14 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att prekliniska data med tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i myelofibros och myelodysplastiskt syndrom (MDS) nu finns tillgängliga på företagets hemsida. Data presenterades vid det 65:e American Society of Hematology Annual Meeting (ASH 2023) i San Diego, CA, 9-12…

Active Biotech offentliggör utfall av Bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk okulär biodistributionsstudie med laquinimod

Lund, 5 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Global Ophthalmic Research Center (GORC), Los Altos, CA, USA för en klinisk okulär biodistributionsstudie (fas I) med laquinimod ögondroppar. GORC är studiens administrativa sponsor och den kliniska LION – studien kommer…

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 24 maj 2023, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2023, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Huvudprövare Rebekka Schneider-Kramann presenterar den kliniska planen och positioneringen av tasquinimod i myelofibros

Lund, 1 december 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att en inspelad presentation och intervju med professor Rebekka Schneider-Kramann om positioneringen av tasquinimod i det växande behandlingslandskapet för myelofibros finns tillgängliga på företagets webbplats (www.activebiotech.com). Active Biotech har meddelat tidigare att bolaget kommer att fokusera sin projektportfölj…

Ledande befattningshavare och styrelseledamöter har tecknat aktier i Active Biotechs pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Active Biotech offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 51 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM…

Active Biotech Delårsrapport Q3 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Samarbetsavtal signerat för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros (31 juli) Tasquinimod slutförde framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten (11 september) Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar som presenterades vid IOIS-mötet finns tillgängliga på Active…

Prekliniska tasquinimod-data i myelofibros utvalda för muntlig presentation på ASH 2023

Lund, 2 november 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att två abstrakt med prekliniska data för tasquinimod i myelofibros och myelodysplastiskt syndrom (MDS) har accepterats för presentation vid 65th American Society of Hematology Annual Meeting i San Diego, 9–12 december 2023 (ASH 2023). Abstraktet som visar tasquinimods…

Klinisk säkerhet och preklinisk biodistributionsdata i ögat för laquinimod ögondroppar presenterade vid IOIS-mötet tillgängliga på Active Biotechs webbplats

Lund, 13 september 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) meddelar idag att data från den nyligen avslutade fas I-studien med ögondroppsformuleringen av laquinimod, en småmolekylär immunmodulator under utveckling för icke-infektiös uveit, tillsammans med resultat från den intraokulära biodistributionsstudien av laquinimod ögondroppar i kanin, finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Data…

Tasquinimod slutför framgångsrikt dosoptimering i patienter med multipelt myelom och avancerar till den förplanerade expansionskohorten

Lund Sverige, 11 september 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag det framgångsrika slutförandet av dosökningen av tasquinimod i en kombination med oralt administrerade läkemedel mot myelom – ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd) i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom. 6 patienter har behandlats med stigande doser…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2023

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Säkerhet och preliminär effekt av naptumomab i kombination med durvalumab presenterades på AACR 2023 (19 april) Positiva interim data från den pågående studien med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom presenterades på ASCO 2023 (26 maj) Positiv säkerhet och tolerabilitet i…

Active Biotech ingår samarbetsavtal för klinisk studie med tasquinimod i myelofibros

Lund, 31 juli 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att de har ingått ett samarbetsavtal för en klinisk studie med Stichting Haemato-Oncologie Volwassenen Netherland (HOVON) och Stichting Oncode Institute (Oncode) för den kommande kliniska proof-of-concept-studien av tasquinimod i myelofibros. HOVON kommer att vara den juridiska sponsorn av…

Säkerhet och okulär biodistribution stödjer utvecklingen av laquinimod ögondroppar för inflammatoriska ögonsjukdomar

Lund, 30 maj 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) meddelar idag att data från den nyligen avslutade fas I-studien med ögondroppsformulering av laquinimod, en småmolekylär immunmodulator under utveckling för okulär inflammation, kommer att presenteras vid en postersession på International Ocular Inflammation Society (IOIS) 2023-möte i Berlin, 6-9 september, 2023. Postern…

Active Biotech tillkännager positiva interimsdata från en pågående studie med tasquinimod i kraftigt förbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom

Lund, 26 maj 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm; ACTI) meddelar idag att tasquinimod, som monoterapi eller i kombination med ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd), har en gynnsam säkerhetsprofil i kraftigt förbehandlade patienter med en median av 8 tidigare behandlingar. Alla 15 patienter som ingick i denna interimsavläsning var tidigare…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 24 maj 2023. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. I enlighet med valberedningens…

Nya prekliniska data avseende tasquinimods anti-fibrotiska effekter i myelofibros presenteras på EHA 2023

Lund, 11 maj 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) tillkännager idag att nya data för mekanismerna bakom tasquinimods effekt på benmärgsfibros i en musmodell för myelofibros kommer att presenteras vid en muntlig session vid European Hematology Association (EHA) Congress i Frankfurt 8–11 juni 2023. Tidigare studier har visat betydelsen av…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2023

 HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Active Biotech bekräftade positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar (30 januari) Active Biotech publicerade nya prekliniska data som lyfter fram mekanismerna bakom tasquinimods antitumöraktivitet vid hematologiska maligniteter Nya prekliniska data om naptumomab publicerade   HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med…

Nya kliniska data för tasquinimod i multipelt myelom kommer att presenteras vid ASCO 2023

Lund 27 april 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) meddelar idag att nya data från den pågående studien med tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i multipelt myelom kommer att presenteras i en postersession vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) årsmöte 2023 i Chicago 2-6 juni 2023. Postern kommer att presentera…

Årsredovisning 2022 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.comHans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com Om Active Biotech Active Biotech AB (publ)…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ), org. nr. 556223-9227 och med säte i Lund, kallas till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund. RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN OCH ANMÄLANDen som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som…

Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med durvalumab presenterad på AACR 2023

Lund, 19 april 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att NeoTX Therapeutics, exklusiv licenstagare för naptumomab estefanatox (naptumomab, Nap) från Active Biotech presenterade följande interimsresultat från fas Ib-studien med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab hos patienter med avancerade eller metastaserande solida tumörer. Resultaten presenterades vid en…

Posterpresentation av klinisk studie av Naptumomab vid AACR:s Årsmöte 2023

Lund – 11 april 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag ett godkännande av ett abstrakt vid American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte 2023 som hålls i Orlando, Florida, 14–19 april 2023. Postern kommer att presentera resultaten av säkerhet och preliminär aktivitet i den doseskalerande fas 1b-studien…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 265 144 687 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56,…

Active Biotech Bokslutsrapport 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4 Active Biotech stärkte ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med ett beviljat patent i USA (24 oktober) Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenterade vid ASH 2022 (13 december) Fas I-studien med laquinimod färdigrekryterad ANDRA VIKTIGA HÄNDELSER JAN – DEC 2022 Active Biotech utsåg Erik Vahtola…

Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar

Lund, 30 januari 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag slutförandet av den kliniska fas I-studien som testar säkerhet och tolerabilitet hos den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av laquinimod i friska försökspersoner. Enligt resultaten var ögondroppsformuleringen säker och väl tolererad både vid enstaka stigande doser och efter upprepade doser i…

Prekliniska tasquinimod-data i MDS som presenterades på ASH 2022 tillgängliga på Active Biotechs hemsida

Lund, 13 december 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att prekliniska data om tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i myelodysplastiskt syndrom (MDS) nu finns tillgängliga på företagets hemsida. Resultaten presenterades vid 64th American Society of Hematology Annual Meeting i New Orleans, Louisiana, 10 december 2022. Posterpresentationen, med titeln…

Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 19 maj 2022, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2022, röstmässigt tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha…

Prekliniska data med tasquinimod i MDS presenteras på ASH 2022

Lund, 3 november 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att ett abstrakt med prekliniska data för tasquinimod, en småmolekylär immunmodulator, i myelodysplastiskt syndrom (MDS) har blivit accepterat för presentation vid 64th American Society of Hematology Annual Meeting i New Orleans, Louisiana, 10–13 december 2022 (ASH 2022). De…

Active Biotech Delårsrapport Q3 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Styrelsen beslutade med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en företrädesemission om cirka 55 SEK för att säkra finansieringen av de pågående och planerade utvecklingsprogrammen (4 aug) Den första delen av fas I-studien med upprepad dosering av laquinimod ögondroppar är avslutad utan några allvarliga biverkningar som…

Active Biotech stärker ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med beviljat patent i USA

Lund, 24 oktober 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 25 oktober 2022 under patentnummer 11…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech AB (publ) har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 264 886 797 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.comHans Kolam, CFO, 046 19…

Active Biotech tillkännager slutligt utfall av bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Active Biotech AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt…

Active Biotech offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Prospektet avseende Active Biotech AB:s (publ) nyemission…

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 55 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT Styrelsen för Active Biotech AB (publ) (”Active…

Active Biotech Delårsrapport Q2 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Första delen av fas I-studien med laquinimod ögondroppar i en stigande engångsdos i friska försökspersoner avslutades utan rapporterade säkerhetsproblem, del 2 med upprepad dosering har påbörjats Active Biotech stärkte patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar (26 april) FDA beviljade särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros (18…

Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår

Lund, 1 juni 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess partner NeoTX tillkännager idag det framgångsrika slutförandet av det första steget av en adaptiv (Simon 2 stage) klinisk fas IIa studie med naptumomab estafenatox (NAP, naptumomab), i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och…

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros

Lund 18 maj 2022 – Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelade idag att amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har beviljat särläkemedelsstatus för tasquinimod  vid behandling av myelofibros. ”Särläkemedelsstatus som FDA tilldelat för tasquinimod i myelofibros utgör ett viktigt steg framåt för Active Biotech”, säger Helén Tuvesson, VD Active…

Årsredovisning 2021 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 28 april 2022 Active Biotech AB (publ) Helén Tuvesson Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046…

Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar

Lund, 26 april 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att Europeiska patentverket (EPO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 11 maj 2022, under patentnummer EP 3886858,…

Active Biotech Delårsrapport Q1 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Dr. Erik Vahtola utsedd till medicinsk chef (CMO) (1 jan) Första patienten doserad i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom (7 feb) Active Biotech ingår globalt patenlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros (9 feb) HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Fas I-studie av…

Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  

   Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 218 054 720 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO, 046…

Rättelse: Active Biotech Bokslutsrapport 2021

Rättelsen avser att administrationskostnaderna för perioden januari – december 2021 av förbiseende kommit att anges till ett för lågt belopp. Det felaktiga beloppet var 14,0 MSEK, rätt belopp är 15,2 MSEK. Felaktigheten har upptäckts i samband med arbetet med årsredovisningen för 2021, korrekta siffror kommer naturligtvis att anges även i…