LHFI

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech AB (publ) har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 361 739 047 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.comHans Kolam, CFO, 046 19 20…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 265 144 687 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56,…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech AB (publ) har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 264 886 797 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.comHans Kolam, CFO, 046 19…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 218 054 720 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO, 046…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 217 971 720 aktier och röster i Active Biotech.            För ytterligare information, vänligen kontakta:Hans Kolam, CFOTel: 046 19 20…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 217 854 720 aktier och röster i Active Biotech.            För ytterligare information, vänligen kontakta:Hans Kolam, CFOTel: 046 19 20 44E-mail: hans.kolam@activebiotech.com Active Biotech AB Box 724,…

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 145.236.480 aktier och röster i Active Biotech.                             För ytterligare information, vänligen kontakta:Hans Kolam, CFOTel: 046 19 20 44E-mail: hans.kolam@activebiotech.com Active Biotech ABBox 724, 220 07 LundTfn…

Active Biotechs nyemission övertecknad

2018-04-16 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Active Biotech AB:s (publ) (”Active Biotech”) nyemission med företrädesrätt för Active Biotechs aktieägare har övertecknats. Active Biotech tillförs därigenom…

Prospekt avseende Active Biotechs nyemission offentliggjort

2018-03-27 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Prospekt avseende Active Biotechs nyemission offentliggjort Prospektet avseende Active Biotech AB:s (publ) nyemission är nu offentliggjort och hålls tillgängligt…