Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024).

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 218 054 720 aktier och röster i Active Biotech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB

Scheelevägen 22, 223 63 Lund

Tfn 046-19 20 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2022, kl.08.30.