Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech AB (publ) har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 264 886 797 aktier och röster i Active Biotech.