Rapport bolagsstämman

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 24 maj 2023. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. I enlighet med valberedningens…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Active Biotech samt justering av tidigare kommunicerad tidplan avseende nyemissionen

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 30 november 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Genom nyemissionen ges högst 72 618 240 nya aktier ut. Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Nyemissionen omfattas av vederlagsfria teckningsåtaganden…

Årsstämma i Active Biotech AB:

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsstämma hölls den 17 maj 2018. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats…

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 19 mars 2018. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,…

Årsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE Active Biotechs årsstämma hölls den 15 juni 2017. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 26 maj 2016. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats Arnhög…

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 11 juni 2015. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Magnhild Sandberg, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats Arnhög…