Active Biotech tillhandahåller uppdatering om laquinimod i Huntingtons sjukdom

Lund, Sverige 31 juli 2018 – Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) tillkännager en uppdatering angående den kliniska utvecklingen av laquinimod som genomförs av Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Teva). Fas 2-studien LEGATO-HD som utvärderar säkerhet och effekten hos laquinimod som behandling av Huntingtons sjukdom (HD) uppnådde inte sitt primära mål, förändring efter 12 månaders behandling jämfört med studiestart, mätt enligt skalan Unified Huntington’s Disease Rating Scale – Total Motor Score (UHDRS-TMS). Positiva studieresultat för det sekundära målet, minskad hjärnatrofi (mätt som volym av caudatus) uppnåddes. Säkerhetsprofilen var likvärdig med den förväntade i patientpopulationen.

Läs hela pressmeddelandet här.