Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av laquinimod

Lund, Sverige 5 september, 2018 – Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) tillkännager i dag att man återtar de globala utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna till laquinimod från Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Tevas beslut att återlämna rättigheterna baseras på att Teva inte avser att fortsätta den kliniska utvecklingen av laquinimod. Som en konsekvens av beslutet återgår till Active Biotech, i enlighet med licensavtalet, de fullständiga rättigheterna, inkluderande alla data genererade i det omfattande prekliniska- och kliniska utvecklingsprogrammet som Teva bedrivit sedan 2004.

Läs hela pressmeddelandet här.