Tasquinimod uppvisar potent anti-tumör effekt i experimentella modeller för multipel myelom. Data kommer att presenteras på den virtuella versionen av 25th European Hematology Association (EHA) Annual Congress Meeting som hålls 11-21 juni 2020

Inhibition of S100A9 with tasquinimod demonstrates potent anti-tumor activity in pre-clinical models of multiple myeloma. Cindy Lin , Aubrey Leso , Matthew Rosenwasser , Marie Torngren , Helena Eriksson , Yulia Nefedova. Presenteras på den virtuella versionen av 25th European Hematology Association (EHA) Annual Congress Meeting 2020. Läs abstraktet här och hela postern här.