Systemisk Skleros (SSc)

Systemisk skleros är en ovanliga autoimmun sjukdom som kännetecknas av störningar i immunförsvaret, förändringar av blodkärlen och ökad produktion av bindväv vilket leder till inflammation och fibros i framförallt huden. Även inre organ, som mag-tarmkanalen, lungorna, hjärtat och njurarna, kan angripas av fibros. Sjukdomen är allvarlig och kan vara livshotande på grund av att de inre organen slutar att fungera. Systemisk skleros har för närvarande ingen bot utan behandlas med olika immundämpande läkemedel som enbart lindrar och bromsar sjukdomsutvecklingen. Det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar för systemiskt skleros.