Nya prekliniska data för naptumomab estafenatox kommer att presenteras vid Society for Immunotherapy of Cancer’s 34th Annual Meeting

Lund Sverige, 5 november, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar att deras partner NeoTX kommer att presentera nya prekliniska data för läkemedelskandidaten naptumomab estafenatox (naptumomab, ANYARA) på den vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy of Cancer’s (SITC ) 34th Annual Meeting som hålls 6-10 november 2019 i National Harbor, Maryland, USA. Postern kommer att belysa prekliniska data som visar att naptumomab och checkpoint-hämmare samverkar för att framkalla ett förlängt och skyddande immunsvar mot solida tumörer.

Information om Postern

Titel på abstraktet: Selective T cell Redirection Proteins (STR) Enhance the Anti-Tumor Activity of Checkpoint Inhibitors (CPIs) and can Lead to Long-Lasting Immunity Against the Tumor
Abstrakt-nummer: P657
Presentatör: Meir Azulay, Ph.D.
Datum och tid för presentationen: Fredagen den 8 november, 2019, kl. 12:30 – 14:00 CET / kl.6:30 – 8:00 EST
Läs hela postern här.

Om Naptumomab

Naptumumab (Naptumomab estafenatox, ANYARA,) är en tumörinriktad immunterapi som ökar immunsystemets förmåga att känna igen och döda tumören. Naptumumab aktiverar och expanderar specifika T-celler utanför tumörmikroområdet och styr dem till att attackera tumörcellerna. Naptumumab studeras för närvarande i en öppen, multicenter, dosundersökande fas 1b-studie i patienter med tidigare behandlade avancerade eller metastaserade tumörer. Patienterna kommer att behandlas med en kombination av naptumomab och checkpoint-hämmaren durvalumab. Mer information om studien finns på clinicaltrials.gov (NCT03983954).

Naptumomab utlicensierades av Active Biotech till NeoTX Therapeutics Ltd 2016. NeoTX ansvarar för den globala utvecklingen och kommersialiseringen av naptumomab för behandling av cancer enligt licensavtalet.

Om NeoTX

NeoTX Ltd. är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas inriktad på att utveckla lovande terapeutiska läkemedel inom immunonkologi (www.NeoTX.com)