Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen HSG 2018

Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen HSG 2018

Lund den 8 november, 2018 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom kommer att presenteras av Dr Ralf Reilmann, Global Coordinating Principal Investigator, vid den årliga konferensen i Huntington Study Group, HSG 2018, Houston, Texas 8-10 november. Resultaten kommer att presenteras muntligt den 9 november, samt som en poster med titeln ”LEGATO-HD Study: A phase 2 study assessing the efficacy and safety of laquinimod as a treatment for Huntington disease”. Förutom tidigare visade resultat, på primärt och sekundärt studiemål samt säkerhetsprofil, kommer explorativa studiemål att presenteras. Data från Q-Motor, som är en känslig, standardiserad och objektiv metod, visade en förbättring i motorisk funktion hos patienter som behandlades med laquinimod. Detta resultat, tillsammans med den uttalade behandlingseffekten på hjärnatrofi, indikerar en central effekt av laquinimod i LEGATO-HD studien. Vidare analys av studien pågår och ytterligare resultat kommer att presenteras framöver på vetenskapliga konferenser.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs postern här.