Teva håller webbkonferens avseende resultaten från fas III-studien ALLEGRO av oral laquinimod för behandling av multipel skleros

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) håller en webbkonferens
torsdagen den 14 april kl.22.15 svensk tid för att presentera resultaten från
fas III-studien ALLEGRO av laquinimod, en ny immunmodulerande substans för oral
behandling (1 tablett om dagen) av relapserande remitterande multipel skleros
(RRMS).

För ytterligare information, besök www.tevapharm.com

Lund den 11 april 2011
Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktörFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Forsberg
Vice President Investor Relations & Business Development
Tfn 046 19 11 54Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk
utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i
tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 11 april 2011, kl. 08.30.
Teva håller webbkonferens avseende resultaten från ALLEGRO fas III:
http://hugin.info/1002/R/1504976/439898pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1504976]