Prekliniska data kring tasquinimod som presenterades vid ASH 2021 finns tillgängliga på Active Biotechs hemsida

Lund, 15 december 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att prekliniska data kring tasquinimod, en småmolekulär immunmodulator, finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Data presenterades i två posterpresentationer vid 63rd ASH Annual Meeting & Exposition i Atlanta, USA.

Resultaten som presenterades är en del av Active Biotechs program att tillgodose de stora medicinska behoven vid behandling av hematologiska maligniteter, inklusive multipelt myelom. För närvarande pågår en fas Ib/IIa-studie med tasquinimod i patienter med multipelt myelom.

”Dessa presentationer är en integrerad del av vårt kliniska program kring tasquinimod. Den första postern är från vårt samarbete med en akademisk grupp vid Vrije Universiteit, Brussel, för att ytterligare studera tasquinimod i prekliniska modeller av multipelt myelom. De etablerade resultaten bekräftar effekten av tasquinimod i djurmodeller av sjukdomen och ger en djupare förståelse för involverade mekanismer. Resultaten som presenteras i den andra postern belyser tasquinimods potentiella effekt i myelodysplastiskt syndrom (MDS), vilket kan vara en möjlig breddning av användningen av tasquinimod inom det hematologiska området. Resultaten kommer från ett samarbete med en akademisk grupp vid University Hospital, Dresden”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

Information om posterpresentationerna:

P 1595. Tasquinimod Targets Immunosuppressive Myeloid Cells, Increases Osteogenesis and Has Direct Anti-Myeloma Effects by Inhibiting c-Myc Expression in Vitro and In Vivo Poster session 651. Multiple Myeloma and Plasma Cell Dyscrasias: Basic and Translational: Poster I. Dec 11, 2021, 5.30-7.30 pm EST. R. Fay et al., Vrije University, Brussels, Belgium.

P 2596. Targeting the Inflammatory Niche in MDS By Tasquinimod Restores Hematopoietic Support and Suppresses Immune-Checkpoint Expression in Vitro Poster session 636. Myelodysplastic Syndromes – Basic and Translational: Poster II., Dec 12, 2021, 6.00-8.00 pm EST. M. Wobus et al., University Hospital Dresden, Germany.

Posterpresentationerna finns nu tillgängliga på Active Biotechs hemsida. Abstrakten finns också tillgängliga på ASH hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021, kl. 16.00.

Om tasquinimod
Tasquinimod är en oral immunmodulerande och anti-angiogen behandling under utveckling som påverkar tumörens förmåga att växa och metastasera. Tasquinimod är utvecklad som en ny immunmodulerande behandling för multipelt myelom. Tasquinimod har tidigare studerats som ett anti-cancer läkemedel hos patienter med solida cancerformer, inklusive en randomiserad fas III-studie i patienter med metastaserad prostatacancer. Toleransen för tasquinimod är välkarakteriserad baserat på dessa tidigare erfarenheter. Tasquinimod har visat en tydlig terapeutisk potential i prekliniska modeller av multipelt myelom, när det används som ett läkemedel och i kombination med standardbehandling för multipelt myelom. För närvarande pågår en fas Ib/IIa-studie i patienter med multipelt myelom.

Om Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) 
är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. En klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod går vidare till en klinisk fas I-studie med en ögondroppsformulering, följt av en fas II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Active Biotech AB
(Org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund, Sweden
Tel: 046 19 20 00