Laquinimod highlights från Tevas investerardag den 11 december

Lund, Sverige, den 12 december, 2012 – Active Biotechs (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) samarbetspartner Teva Pharmaceutical Industries Ltd. höll igår, den 11 december 2012, ett investerarmöte. Teva har en licens för att utveckla och kommersialisera Active Biotechs molekyl laquinimod.

Laquinimod highlights som presenterades under mötet:

· Laquinimod vidhåller sin position som ett unikt behandlingsalternativ, både som monoterapi och i kombination med andra läkemedel.
· Det kliniska utvecklingsprogrammet för laquinimod pågår. Teva fortsätter att aktivt finna de optimala lösningarna för den utvidgade kliniska utvecklingen. Flera kliniska prövningar kan komma att startas redan under 2013:

– En tredje Fas III klinisk prövning med laquinimod i relapserande-remitterande multipel skleros (RRMS) (CONCERTO).
– Fas III klinisk prövning med laquinimod i progressiv MS.
– Fas II klinisk prövning med laquinimod i Huntingtons sjukdom.
– Fas II klinisk prövning med laquinimod i kombination med COPAXONE för behandling av RRMS.
– Kliniska prövningar med laquinimod i kombination med andra läkemedel mot MS.
– Kliniska prövningar med laquinimod för behandling av en rad andra neurodegenerativa sjukdomar.

För ytterligare information, se www.tevapharm.com ( http://www.tevapharm.com ).

Active Biotech AB (publ)
Tomas Leanderson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com ( http://www.activebiotech.com ).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2012, kl.8.30.

Laquinimod highlights från Tevas investerardag den 11 december


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1664248