Laquinimod CHMP/EMA utlåtande

Lund den 20 december, 2013- Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) meddelar idag att dess samarbetspartner Teva Pharmaceutical Industries underrättats om att det europeiska läkemedelsverkets (EMA) kommitté CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) inte nått ett slutgiltigt beslut gällande laquinimod för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). CHMP förväntas avge ett utlåtande vid sitt möte i januari, 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. I registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper för behandling av multipel skleros. Även tasquinimod för behandling av prostatacancer, via en unik verkningsmekanism, befinner sig i registreringsgrundande fas. Därutöver har laquinimod avslutat kliniska fas II-studier för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har ytterligare två substanser i klinisk utveckling; ANYARA för behandling av i första hand njurcancer och paquinimod (57-57) för systemisk skleros. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

 

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2013, kl.13.10.

Laquinimod CHMP/EMA utlåtande


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1751564