Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma,
vilken kommer äga rum torsdagen den 5 maj 2011 klockan 17.00 på Scandic Star
Hotel Lund, Glimmervägen 5 i Lund.


Kallelsen, som inom kort införs i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes
Tidningar, bifogas.


Lund den 5 april 2011

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

STYRELSEN


Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en
substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av
multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i
första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för
Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i
klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA,
båda i tablettform.
För ytterligare information besökwww.activebiotech.com


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 5 april 2011, kl. 08.30.Kallelse till årsstämma:
http://hugin.info/1002/R/1503149/438109pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1503149]