Information angående Active Biotechs läkemedelskandidat laquinimod

Lund den 2 november, 2011 - Under sin telefonkonferens, kopplad till sin
kvartalsrapport för tredje kvartalet idag, nämnde Tevas VD Shlomo Yanai att "I
förra veckan hade Teva ett möte med FDA för att diskutera registreringsansökan
för laquinimod. Efter detta möte har vi kommit fram till att det vore prematurt
att lämna in registreringsansökan i nuläget. FDA har erbjudit sin hjälp för att
tillsammans med oss hitta den bästa designen för en ytterligare studie".Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktörFör ytterligare kontakt, vänligen kontakta
Tomas Leanderson, Verkställande direktör
Tel: 046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk
utveckling;  57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i
tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 2 november 2011, kl.14:30.
Information angående Active Biotechs läkemedelskandidat laquinimod:
http://hugin.info/1002/R/1560206/482630pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1560206]