Helén Tuvesson utsedd till forskningschef på Active Biotech

Dr. Helén Tuvesson tillträder tjänsten som forskningschef (Chief Scientific
Officer)  på Active Biotech den 1 april 2011. Helén Tuvesson kommer att
rapportera till Tomas Leanderson, VD.

Dr. Tuvesson har arbetat i läkemedelsindustrin sedan mer än 20 år och har bred
erfarenhet inom läkemedelsutveckling, från tidig preklinisk forskning till sen
klinisk utveckling. Helén har haft olika befattningar inom Active Biotech sedan
1998, senast som chef för avdelningen preklinisk utveckling. Hon har de tre
senaste åren varit en del av forskningsledningen för Active Biotech och det
senaste året även medlem av företagets ledningsgrupp.

Utnämningen kommer att stärka Active Biotechs fortsatta forskning & utveckling
efter de nyligen rapporterade, positiva, kliniska resultaten från projekten
laquinimod och TASQ.


Lund den 15 mars 2011
Active Biotech AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, Verkställande direktör
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.comOm Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en
substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av
multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i
första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för
Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i
klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA,
båda i tablettform.
För ytterligare information besökwww.activebiotech.com


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 15 mars 2011, kl.15.00.Helén Tuvesson utsedd till forskningschef på Active Biotech:
http://hugin.info/1002/R/1497046/432786pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1497046]