Helén Tuvesson ny VD för Active Biotech AB från 1 juli 2017

PRESSMEDDELANDE

Lund – Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelar idag att bolagets styrelse har utsett bolagets nuvarande CSO Helén Tuvesson till ny VD för Active Biotech AB. Helén Tuvesson tillträder tjänsten den 1 juli 2017 och efterträder Tomas Leanderson som varit bolagets VD sedan 2008.

Helén Tuvesson har mer än 20 år erfarenhet på olika positioner inom läkemedelsindustrin och har en bred erfarenhet inom läkemedelsutveckling. Helén har haft olika seniora befattningar inom Active Biotech och har sedan 2011 varit ansvarig för bolagets forskning och utveckling.

– Jag är stolt och glad att vi i Helén Tuvesson har en intern kandidat som kan ta över rollen som VD, vilket säkerställer kontinuitet och en kontrollerad överlämning. Helén har en varit instrumentell i de förändringar som genomförts i bolaget under 2016/2017 och har en gedigen branscherfarenhet och jag är övertygad om att hon har de kvaliteter som krävs för att utforma bolagets framtidsstrategi och utnyttja bolagets möjligheter på bästa sätt säger styrelseordförande Mats Arnhög.

– Jag vill också tacka Tomas Leanderson för hans betydelsefulla bidrag till bolagets verksamhet under en lång period, han kommer även att stå till bolagets förfogande under en övergångsperiod säger Mats Arnhög.

– Jag är mycket glad och samtidigt ödmjuk inför förtroendet att leda Active Biotech vidare. Jag är väl förtrogen med företagets projekt och dess potential och ser fram emot att utveckla portföljen vidare och skapa värden för bolaget säger Helén Tuvesson.

Lund den 19 juni 2017
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Arnhög
Styrelsens ordförande
Telefon: 08 54503770
Mobil: 0705 915096

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Anyara, en immunonkologisk substans, har genomgått klinisk fas 1-2/3 i patienter med pankreas-, lung- eller njurcancer. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 juni 2017, kl. 15.30.

Helén Tuvesson ny VD för Active Biotech AB från 1 juli 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire