Extra bolagsstämma i Active Biotech

PRESSMEDDELANDE

Lund Sverige 4 april, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) Extra bolagsstämma i Active Biotech

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 4 april 2019.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB.

Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Tillträde beräknas ske den 5 april 2019.

Lund den 4 april, 2019
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson
Tfn 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Extra bolagsstämma i Active Biotech


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire