Ändring i det kliniska utvecklingsprogrammet för laquinimod

Lund den 19 februari, 2014 – Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) meddelar idag att samarbetspartnern Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) har beslutat att inte gå vidare med randomisering till den planerade studien Libretto för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), då nuvarande studiedesign inte längre är i enlighet med den regulatoriska strategin. Beslutet har ingen inverkan på pågående studier såsom CONCERTO, vilken fortskrider enligt plan, eller på Teva Pharmaceuticals planer att inleda kliniska studier i primär progressiv multipel skleros (PPMS).

Om laquinimod (Nerventra®)

Laquinimod (Nerventra®) är en CNS-aktiv, immunmodulerande substans med unik verkningsmekanism, primärt utvecklad som en oral behandling (1 tablett om dagen) av relapserande remitterande MS (RRMS). Det globala kliniska utvecklingsprogrammet som utvärderade laquinimod i tablettform omfattar två registreringsgrundande fas III-studier, ALLEGRO och BRAVO. En tredje fas III-studie med laquinimod, CONCERTO, utvärderar två doser av läkemedelskandidaten (0.6 mg och 1.2 mg) i cirka 1800 patienter upp till 24 månader. Det primära målet med studien kommer att vara tid till bekräftad funktionsnedsättning mätt enligt den så kallade EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale). Utöver de pågående kliniska studierna i MS, har laquinimod avslutat kliniska fas II-studier för behandling av Crohns sjukdom och Lupus.  

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod (Nerventra®), en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Därutöver har kliniska fas II-studier för Crohns sjukdom och Lupus med laquinimod avslutats. Företaget har ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2014, kl. 14.00.

Ändring i det kliniska utvecklingsprogrammet för laquinimod


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1763039