Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 6 maj 2010, skall valberedningen för Active
Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad, tre största
ägarna, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen  ska  till  årsstämman  2011 föreslå  styrelseledamöter och
styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande
personer  har  utsetts till representanter för de största aktieägarna i
valberedningen:

Johnny Sommarlund, MGA Holding
Tomas Billing, Nordstjernan
Peter Thelin, Brummer & Partners

Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta
förslag till styrelsen att föreläggas för beslut på årsstämman den 5 maj 2011.


Lund den 3 november 2010
Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör


Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av
multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i
första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för
Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i
klinisk utveckling; 57-57 för SLE & Systemisk Skleros och RhuDex(TM) för RA,
båda i tablettform. För ytterligare information sewww.activebiotech.com

Active  Biotech  är  skyldigt  att  offentliggöra  informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 3 november 2010, kl.14.00.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00[HUG#1458532]

Active Biotechs valberedning utsedd:
http://hugin.info/1002/R/1458532/398028pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE