Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 5 maj 2011, skall valberedningen för Active
Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad, tre största
ägarna, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen  ska  till  årsstämman  2012 föreslå  styrelseledamöter och
styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande
personer  har  utsetts till representanter för de största aktieägarna i
valberedningen:

Johnny Sommarlund, MGA Holding
Tomas Billing, Nordstjernan
Eggert Mörling, East Bay AB

Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta
förslag till styrelsen att föreläggas för beslut på årsstämman den 10 maj 2012.


Lund den 10 november 2011
Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör


Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk
utveckling;  57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i
tablettform. För ytterligare information besökwww.activebiotech.com

Active  Biotech  är  skyldigt  att  offentliggöra  informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 10 november 2011, kl.16.00.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00Active Biotechs valberedning utsedd:
http://hugin.info/1002/R/1562969/484410pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1562969]