Active Biotechs valberedning utsedd

Enligt beslut från årsstämman den 10 maj 2012, skall valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2012, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen ska till årsstämman 2013 föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till representanter för de största aktieägarna i valberedningen:

Johnny Sommarlund, MGA Holding
Tomas Billing, Nordstjernan
Martin Bjäringer, representerande eget innehav och Hajskäret Invest AB

Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta förslag till styrelsen att föreläggas för beslut på årsstämman den 15 maj 2013.

 

Lund den 15 november 2012
Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

 

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotechs valberedning utsedd


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1657774