Active Biotechs samarbetspartner NeoTX presenterar nya data på AACR som visar att ANYARA förstärker effekten av checkpoint-blockad i prekliniska modeller för cancer

PRESSMEDDELANDE


Lund den 12 april, 2018 –Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att samarbetspartnern NeoTX Therapeutics Ltd. kommer att presentera nya data för ANYARA (Naptumumab Estafenatox) vid den årliga vetenskapliga konferensen ”American Association for Cancer Research (AACR)” i Chicago 14-18 april 2018. Postern Naptumumab Estafenatox Induces T cells Tumor Recognition, Turning anti-PD1 Unresponsible ”Cold Tumors into ”Hot” Responsive Tumors kommer att presenteras kl. 13-17 lokal tid den 16:e april 2018 under programpunkten ”Immune Checkpoints 2”. Data som presenteras visar synergistisk anti-tumör effekt när ANYARA kombineras med en PD-1 checkpoint-hämmare i flera olika tumörmodeller som normalt svarar dåligt eller inte alls på PD-1 hämning.

Så kallade checkpoint-hämmare är en grupp av cancerläkemedel som fungerar genom att öka patientens immunsvar mot tumören. Att kroppens immunsystem kan identifiera tumörcellerna är avgörande för anti-tumör effekten. ANYARA är ett tumörriktat superantigen (TTS) som ökar immunsystemets förmåga att upptäcka och attackera tumören och är därför attraktiv för kombinationsbehandling för att förstärka effekten av checkpoint-hämning.

Vi är entusiastiska över att vår partner NeoTX får möjlighet att presentera viktiga data som visar att ANYARA genom sin tumörriktade verkan förstärker effekten av PD-1 hämning vilket i förlängningen kan öka den kliniska nyttan av sådan behandling” säger Helén Tuvesson VD för Active Biotech.

En sammanfattning av posterpresentationen publiceras på http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4562/presentation/9330


Om ANYARA

ANYARA, en tumörriktad immunterapi, är en så kallad TTS-substans (Tumor Targeting Superantigen) som ökar immunsystemets förmåga att känna igen och döda tumörer. Active Biotech har sedan oktober 2016 ett avtal med NeoTX Therapeutics Ltd. gällande global utveckling och kommersialisering av ANYARA för behandling av cancer. Kliniskt har utvecklingen av ANYARA fokuserat på cancerformer med stort medicinskt behov. Positiva data har redovisats från kliniska fas 1 och 2/3-studier avseende lungcancer, njurcancer och cancer i bukspottkörteln, där ANYARA har studerats både som monoterapi och i kombination med ett etablerat cancerläkemedel i patienter med avancerad cancer. Förberedelser för en kliniska prövning där ANYARA kombineras med en checkpoint-hämmare pågår.

Lund den 12 april, 2018
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95
Email: helen.tuvesson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44
Email: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i utveckling för neurodegenerativa sjukdomar i samarbete med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

NeoTX Therapeutics Ltd. har sitt säte i Rehovot i Israel och är ett biofarmaceutiskt företag med fokus på forskning och utveckling inom immunonkologi. NeoTX grundades för att kunna erbjuda cancerpatienter säkra och effektiva immunterapier. För ytterligare information besök www.neotx.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information har lämnats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande12 april 2018, kl. 13.00.

Active Biotechs samarbetspartner NeoTX presenterar nya data på AACR


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire