Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ presenterat i Journal of Clinical Oncology

Lund den 20 september, 2011 - Journal of Clinical Oncology
(http://jco.ascopubs.org/content/early/recent)har publicerat en artikel* som
visar resultaten från en kontrollerad fas II-studie av Active Biotechs (NASDAQ
OMX Nordic: ACTI) prostatacancerprojekt TASQ, i 201 evaluerbara patienter.

Studien visar att TASQ signifikant bromsar sjukdomsutvecklingen och förlänger
tiden till sjukdomsförsämring (PFS) för patienter med metastaserad
kastratresistent prostatacancer (CRPC), med bibehållen gynnsam säkerhetsprofil.
Andelen patienter som inte försämrades i sin sjukdom efter sex månaders
behandling med TASQ var 69% jämfört med 37 % i placebogruppen (p<0.0001).
Mediantiden fram till sjukdomsförsämring (mPFS) var 7.6 månader för TASQ-
gruppen, jämfört med 3.2 månader (p=0.0042) för placebogruppen.

Rekrytering av patienter till en registreringsgrundande fas III-studie inleddes
i mars 2011. Fas III-studien är en global, randomiserad, dubbel-blind,
placebokontrollerad studie i patienter med metastaserad CRPC. Målet med studien
är att bekräfta TASQ:s effekt på sjukdomen, med radiologisk PFS som primärt mål
och överlevnad som sekundärt mål. Studien planeras omfatta 1200 patienter på
fler än 250 kliniker.Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktörFör ytterligare kontakt, vänligen kontakta
Tomas Leanderson, Verkställande direktör
Tel: 046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com*Phase II Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Tasquinimod in
Men With Minimally Symptomatic Metastatic Castrate-Resistant Prostate Cancer
Pili, R.,, Häggman, M., Stadler. W., Gingrich, J., Assikis, V., Björk, A.,
Nordle, Ö., Forsberg, G., Carducci, M., Armstrong, A.Fakta till redaktionen

Om TASQ
Utvecklingen av TASQ inriktas främst mot behandling avprostatacancer. TASQ är en
anti-angiogen substans, dvs. den stryper näringstillförseln till tumören.
Studier har visat att TASQ utövar sin anti-tumöraktivitet genom att hämma
tillväxt av blodkärl i tumören. Uppreglering av det anti-angiogena proteinet
trombospondin-1 (TSP1) är en del i denna mekanism. I december 2009 meddelades
att det primära kliniska målet, att uppvisa en högre andel patienter som ej
försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes i en
klinisk fas II-studie.Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk
utveckling;  57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i
tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 20 september 2011, kl.08.30.
Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ presenterat i JCO:
http://hugin.info/1002/R/1548082/475707pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1548082]