Active Biotechs partner Teva presenterar nya data för laquinimod för behandling av multipel skleros på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS-ACTRIMS

 
Lund den 19 oktober, 2017 –Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att samarbetspartnern Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) kommer att presentera nya data för laquinimod, en läkemedelskandidat som utvärderas för behandling av multipel skleros, vid den vetenskapliga konferensen 7th Joint Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) and Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) som hålls i Paris den 25-28 oktober, 2017. För ytterligare information, se www.tevapharm.com.

Teva-sponsrade data om laquinimod inkluderar:
[P1.431] Transcriptomic Analysis of Disease Reversal in EAE: Comparison of Laquinimod and FTY-720(Poster Session 1, October 26, 2017, 3:30 – 5:00 p.m.) H. Belinson, S. Barash, J. Kaye, E. Raymond, D. Laifenfeld, R. Laufer

[P13.233] CONCERTO: A Placebo-Controlled Trial of Oral Laquinimod in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis(Oral Presentation, Parallel Session 13 – Update on relapsing-remitting MS management, October 27, 2017, 3:04 – 3:16 p.m.) G. Comi, T.L. Vollmer, A. Boyko, P. Vermersch, T. Ziemssen, X. Montalban, F.D. Lublin, N. Sasson, Y. Dadon, J.R. Steinerman, V. Knappertz

[EP1778] Laquinimod Regulates Inflammatory Gene Induction in a Human Model of Reactive Astrogliosis(ePosters will be displayed for the duration of the congress; however, they will not be presented during specific sessions) C. Chapouly, J. Mariani, J. Zhang, N. Zach, G.R. John

Om laquinimod
Laquinimod, en läkemedelskandidat för oral daglig behandling, är en selektiv Ah-receptor (aryl hydrocarbon receptor) aktivator avsedd att påverka neurodegeneration och inflammation genom en ny verkningsmekanism. Laquinimod utvecklas för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), primärprogressiv MS (PPMS) samt Huntingtons sjukdom (HD).

Lund den 19 oktober, 2017
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95
Email: helen.tuvesson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44
Email: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Anyara, en immunonkologisk substans, har genomgått klinisk fas 1-2/3 i patienter med pankreas-, lung- eller njurcancer. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2017, kl. 14.00.

Teva presenterar nya data för laq för behandling av MS på ECTRIMS


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire