Active Biotechs partner Teva presenterar data för laquinimod mot multipel skleros på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS

Lund den 6 oktober, 2015 –Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att samarbetspartnern Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) kommer att presentera data för laquinimod, en läkemedelskandidat som utvärderas för behandling av relapserande och progressiva former av multipel skleros, vid den vetenskapliga konferensen 31st European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) som hålls i Barcelona den 7-10 oktober, 2015.

För ytterligare information, se www.tevapharm.com.

Om Laquinimod

Laquinimod är en CNS-aktiv, immunmodulerande substans med unik verkningsmekanism, utvecklad som en oral behandling (1 tablett om dagen) av relapserande remitterande MS (RRMS), progressiv MS (PPMS) och Huntingtons sjukdom. Det globala kliniska utvecklingsprogrammet i MS som utvärderade laquinimod i tablettform omfattar de två fullföljda, registreringsgrundande fas III-studierna ALLEGRO och BRAVO (båda 0.6 mg/dag). En tredje fas III-studie, CONCERTO, pågår och utvärderar två doser av laquinimod (0.6 mg och 1.2 mg/dag) i 2 199 patienter upp till 24 månader. Det primära målet för studien är tid till 3 månaders bekräftad funktionsnedsättning mätt enligt skalan ”Expanded Disability Status Scale” (EDSS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tfn: 046-19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas III-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas II-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten ISI, ANYARA och paquinimod. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00   Fax 046-19 11 00
                            
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2015, kl.14.00.

Active Biotechs partner Teva presenterar data för laquinimod


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1956965