Active Biotechs partner NeoTX inleder samarbete med AstraZeneca för att utvärdera ANYARA i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien

PRESSMEDDELANDE

Lund Sverige, 11 februari, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager att dess partner NeoTX ingår ett kliniskt samarbete med AstraZeneca Group Plc’s (NYSE: AZN) globala biologiska forsknings- och utvecklingsenhet, MedImmune, för att bistå fas 1b/2 studien som utvärderar ANYARA i kombination med AstraZenecas IMFINZI®. IMFINZI®(durvalumab) är en human monoklonal antikropp som blockerar immuncheckpoint-proteinet ”programmed death-ligand” (PD-L1). Enligt avtalet kommer NeoTX och AstraZeneca att samarbeta på icke-exklusiv basis för att utvärdera kombinationen av de två substanserna i solida tumörer. NeoTX sponsrar studien, medan AstraZeneca kommer att tillhandahålla durvalumab. Upp till 195 patienter planeras att delta i denna öppna multicenter-studie som planeras starta under 2019.

”Vi är mycket glada över NeoTXs framsteg i ANYARA-projektet. Samarbetet med AstraZeneca validerar projektet och är ett betydelsefullt steg mot start av den planerade kliniska studien” säger Helén Tuvesson, VD Active Biotech AB.

Se även http://www.neotx.com för NeoTXs presskommuniké avseende denna information.

OM ANYARA
ANYARA (Naptumumab, Naptumomab estafenatox) är en tumörinriktad immunterapi som ökar immunsystemets förmåga att känna igen och döda tumören. ANYARA aktiverar och expanderar specifika T-celler utanför tumörmikroområdet och styr dem till att attackera tumörcellerna. Prekliniska data från olika tumörmodeller visar därutöver en synergistisk effekt med ANYARA och checkpoint-hämmare.

Active Biotech har sedan oktober 2016 ett avtal med NeoTX Therapeutics Ltd för global utveckling och kommersialisering av ANYARA för behandling av cancer.

Om NeoTX
NeoTX Ltd. är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas inriktad på att utveckla lovande terapeutiska läkemedel inom immunonkologi. Företaget in-licensierar nya substanser, främst från akademiska institutioner och bioteknikföretag.

Lund den 11 februari 2019

Helén Tuvesson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD
Tfn 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan som Active Biotech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 februari 2019, kl. 14.00.

ABs partner NeoTX inl. samarb. med AstraZeneca ang. ANYARA


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire