Active Biotech presenterar på JP Morgan 30th Annual Healthcare Conference

Lund den 4 januari 2012 - Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) kommer att
presentera företaget på konferensen JP Morgan 30(th) Annual Healthcare
Conference som hålls den 8-12 januari i San Francisco, USA. Presentationen
kommer att ge en uppdatering kring Active Biotechs utvecklingsprogram.

Presentationen innefattar MS-projektet laquinimod, en ny, immunmodulerande
substans för behandling av multipel skleros, utlicensierad till Teva
Pharmaceutical Industries Ltd, prostatacancer-projektet TASQ i fas III som
utvecklas tillsammans med Ipsen samt ANYARA, Active Biotechs nya metod för
tumörbehandling som är i en fas III-studie för njurcancer.  Även projektet
57-57 och det prekliniska projektet ISI kommer att presenteras.

Presentationen finns att följa både i realtid och i efterhand på
www.activebiotech.com

Presentationen sker den 12 januari kl. 17.00 svensk tid (8:00 am PST, lokal
tid).Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk
utveckling;  57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i
tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 4 januari 2012, kl.8.30.Kontakt:
Active Biotech AB
Hans Kolam, CFO
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
Active Biotech presenterar på JP Morgan:
http://hugin.info/1002/R/1574672/490250pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1574672]