Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har doserats i fas 1b-studien av naptumomab estafenatox i kombination med durvalumab i solida tumörer

Lund Sverige, 28 oktober, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och NeoTX tillkännager att den första patienten doserats i deras fas 1b-studie av naptumomab estafenatox (naptumomab, ANYARA) i kombination med AstraZenecas checkpoint-hämmare IMFINZI® (durvalumab) för behandling av avancerade eller metastaserande solida tumörer. Studien syftar till att fastställa den maximalt tolererade dosen i den doseskalerande fas 1b-studien innan man fortsätter till en fas 2 utvidgad kohort-studie.

Denna öppna, multicenter, dosundersökande fas 1b-studie kommer att bestå av patienter med tidigare behandlade avancerade eller metastaserade tumörer. Patienterna kommer att behandlas med en kombination av naptumomab och durvalumab. Mer information om studien finns på clinicaltrials.gov (NCT03983954).

”Doseringen av första patienten i denna fas 1b-studie är ett viktigt steg i vårt samarbete med NeoTX. Studien stöds av preklinisk data som visar en bred potential av kombinationen naptumomab och checkpoint-hämmare för behandling av avancerad cancer samt av den goda säkerhetsprofilen för naptumumab som visats i tidigare kliniska studier. Vi är glada att tillkännage dosering av den första patienten och vi ser fram mot att följa utvecklingen av studien” säger Helén Tuvesson, VD, Active Biotech AB.

Se även neotx.com för NeoTXs presskommuniké avseende denna information.

Om Naptumomab
Naptumumab (Naptumomab estafenatox, ANYARA,) är en tumörinriktad immunterapi som ökar immunsystemets förmåga att känna igen och döda tumören. Naptumumab aktiverar och expanderar specifika T-celler utanför tumörmikroområdet och styr dem till att attackera tumörcellerna. Prekliniska data från olika tumörmodeller visar därutöver en synergistisk effekt med naptumumab och checkpoint-hämmare.

Naptumomab utlicensierades av Active Biotech till NeoTX Therapeutics Ltd 2016. NeoTX ansvarar för den globala utvecklingen och kommersialiseringen av naptumomab för behandling av cancer enligt licensavtalet.

Om NeoTX
NeoTX Ltd. är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas inriktad på att utveckla lovande terapeutiska läkemedel inom immunonkologi (www.NeoTX.com)

Lund den 28 oktober, 2019

Helén Tuvesson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD

Tfn 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan som Active Biotech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 oktober 2019, kl. 08.30.

Bilaga