Active Biotech och Ipsen presenterar på konferensen 27th European Association of Urology (EAU) för första gången långtidssäkerhetsdata från fas II-studien av tasquinimod (TASQ)

Lund och Paris den 24 februari, 2012- Active Biotechs (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) och Ipsens (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) projekt för behandling av kastratresistent prostatacancer, TASQ, kommer att presenteras vid konferensen 27th Annual EAU i Paris den 24-28 februari 2012. Presentationen kommer att ge en detaljerad analys av upp till tre års säkerhetsdata från fas II-studien av TASQ i metastaserad kastratresistent prostatacancer (CRPC), ej behandlad med kemoterapi.

Postern ”Long term safety and efficacy in a randomized multicenter international phase II study of tasquinimod in chemotherapy naïve patients with metastatic castrate-resistant prostate cancer” A.J. Armstrong, J.R. Gingrich, M. Häggman, W.M. Stadler, J.E. Damber, L. Belkoff, R. Clark, S. Brosman, O. Nordle, G. Forsberg, M.A. Carducci, R. Pili kommer att presenteras den 25 februari kl.14.15. Postern kombinerar långtidssäkerhetsdata med tidigare publicerade positiva effektdata publicerade i Journal of Clinical Oncology (JCO) i September 2011. Postern kommer att bli publikt tillgänglig på www.activebiotech.com efter presentationen. 

Biverkningarna av behandlingen var milda till måttliga (~5% av grad 3-4), hanterbara och mindre förekommande efter två månaders behandling. De vanligast förekommande biverkningarna var gastrointestinala besvär, i huvudsak i början av behandlingen, trötthet samt muskel- och ledsmärta.

Andrew J. Armstrong, Associate Professor of Medicine and Surgery and Medical Oncologist at Duke University, huvudprövare i fas II-studien, säger: ”Dessa långtidssäkerhetsdata är ytterst viktiga eftersom tasquinimod utvärderas i män med kastratresistent prostatacancer där standardbehandlingen innefattar ett antal olika aktiva behandlingar i långa tidsperioder. Dessa nya data visar att tasquinimods långtidssäkerhet är godtagbar. Tasquinimod vore därför lämplig att utvärdera i ett tidigt skede av CRPC, antingen som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel mot prostatacancer, då det inte äventyrar patientens möjlighet till att få ytterligare behandling”. 

En global, registreringsgrundande, randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad fas III-studie i patienter med metastaserad CRPC pågår. Målet med studien är att bekräfta TASQs effekt på sjukdomen, med radiologisk PFS (tid till sjukdomsförsämring) som primärt mål och överlevnad som sekundärt mål. Studien planeras omfatta 1200 patienter på fler än 250 kliniker.

Den oberoende säkerhetskommittén Data and Safety Monitoring Board (DSMB) som övervakar den pågående fas III-studien har rekommenderat att studien fortsätter enligt protokollet då inga frågor kring säkerheten har noterats.

Om TASQ
Utvecklingen av TASQ inriktas främst mot behandling av prostatacancer. Studier har visat att TASQ har immunomodulatorisk, antiangiogen och anti-metastatisk aktivitet.  I december 2009 meddelades att det primära kliniska målet, att uppvisa en högre andel patienter som ej försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes i en klinisk fas II-studie. I september 2011 publicerades de kompletta resultaten från en kontrollerad fas II-studie av TASQ i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology. Studien visar att TASQ signifikant bromsar sjukdomsutvecklingen och förlänger tiden till sjukdomsförsämring (PFS) för patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (CRPC), med bibehållen gynnsam säkerhetsprofil. Andelen patienter som inte försämrades i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ var 69 procent jämfört med 37 procent i placebogruppen (p<0.0001). Mediantiden fram till sjukdomsförsämring (mPFS) var 7.6 månader för TASQ-gruppen, jämfört med 3.3 månader (p=0.0042) för placebogruppen. 

Om Ipsen
Ipsen är ett globalt specialistläkemedelsföretag med försäljning som 2011 översteg 1.1 miljarder EUR. Ipsens ambition är att bli ledande inom området specialistläkemedel för behandling av svåra kroniska sjukdomar. Utvecklingsstrategin stöds av fyra olika affärsområden: neurologi / Dysport®, endokrinologi / Somatuline®,  uro-onkologi / Decapeptyl® och hemofili/blödarsjuka. Därutöver har bolaget en aktiv policy kring samarbetsavtal. Ipsens forskning är fokuserad på innovativa och teknologiskt särpräglade patientdrivna områden samt peptider och toxiner. 2010 uppgick forskningskostnaderna till över 220 miljoner EUR, mer än 20 % av den totala försäljningen. Koncernen har totalt närmare 4 500 anställda världen över. Ipsens aktier handlas på segment A på börsen Euronext Paris (IPN, ISIN kod: FR0010259150) och kvalificerar under ”Service de Règlement Différé” (”SRD”). Företaget ingår i SBF 120 index. Ipsen har implementerat ”Sponsored Level I American Depositary Receipt (ADR)”, vilket innebär att aktien kan handlas onoterad i USA under symbolen IPSEY. För ytterligare information om Ipsen, besök www.ipsen.com.

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex® för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012, kl. 08.30.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Active Biotech

Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com
 
 
Ipsen

Media:
Didier Véron 
Director, Public Affairs and Corporate Communications
Tel.: +33 (0)1 58 33 51 16
Fax: +33 (0)1 58 33 50 58
E-mail: didier.veron@ipsen.com

Finansiell information:
Pierre Kemula 
Investor Relations Officer
Tel.: +33 (0)1 58 33 60 08
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail: pierre.kemula@ipsen.com

Stéphane Durant des Aulnois
Investor Relations Manager
Tel.: +33 (0)1 58 33 60 09
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail: stephane.durant.des.aulnois@ipsen.com
 

Active Biotech och Ipsen presenterar på konferensen EAU


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1588163