Active Biotech inbjuder till Kapitalmarknadsdag

Active Biotech inbjuder analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag den 14 juni, 2012 Tid: Torsdagen den 14 juni 2012, kl.14.00-16.00.
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.
Anmälan: Namn och kontaktuppgifter till kapitalmarknadsdag@activebiotech.com eller
046-19 20 00 senast den 10 juni, 2012.
Deltagare från Active Biotech:
Tomas Leanderson, VD
Göran Forsberg, Chef  Affärsutveckling
Program: Genomgång av Active Biotechs projektportfölj
Kapitalmarknadsdagen kommer även att kunna följas via Active Biotechs hemsida www.activebiotech.com ( http://www.activebiotech.com/ ).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex® för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besökwww.activebiotech.com.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2012, kl. 13.00.

Active Biotech inbjuder till Kapitalmarknadsdag


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1615547