Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2015

Laquinimod
· I april meddelades att första patienten rekryterats till ARPEGGIO som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS)
· I juni meddelades att verksamheten fokuseras på laquinimodprojekten och organisationen anpassas därefter
· I juni meddelades att fas 3-studien CONCERTO med laquinimod var fullrekryterad
· I oktober presenterade Teva data rörande laquinimod för behandling av multipel skleros på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS
· Den högre dosgruppen i de kliniska prövningarna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO har avbrutits p g a kardiovaskulära biverkningar
· Studieresultat från såväl den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) som fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av PPMS, förväntas under första halvåret 2017

Tasquinimod    
· I april meddelades att Active Biotech och Ipsen avbryter utvecklingen av tasquinimod för behandling av prostatacancer
· Finala resultat från studien 10TASQ10 vilka presenterades på konferensen ECC i september 2015 visade att det primära målet med studien uppnåddes då behandling med tasquinimod gav en förlängd radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS), 7.0 vs. 4.4 månader. Den positiva effekten på rPFS kunde dock ej översättas i en förlängd totalöverlevnad, OS

ANYARA, Paquinimod (57-57) samt ISI
· Utlicensieringsaktiviteter pågår

Ekonomisk översikt

MSEK   Q4   Q1 – Q4
2015 2014 2015 2014
Nettoomsättning 5,0 2,9 16,3 10,4
Rörelseresultat -28,2 -55,6 -177,9 -228,5
Resultat efter skatt -40,8 -57,0 -193,5 -231,5
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,45 -0,73 -2,15 -3,02
Likvida medel (vid periodens slut) 103,6 328,5

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95
  
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
                                                                 
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1986987