Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2011

· Laquinimod  – en klinisk studie planeras innan registreringsansökan         
                       inlämnas i USA
                    
· TASQ          – en prövarledd klinisk fas I-studie har inletts
                     – rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår enligt plan
 
· ANYARA     – fas III-studien fortskrider enligt plan

· 57-57           – klinisk studie i systemisk skleros/ sklerodermi har inletts

· ISI               – projektet fortskrider enligt plan

· RhuDex®     – en fas I klinisk formuleringsstudie inledd

· Fokusering av verksamheten; 25 medarbetare varslas om uppsägning

· Nettoomsättning 234,6 (11,4) MSEK

· Rörelseresultat -100,9 (-229,0) MSEK

· Resultat efter skatt -94,5 (-221,1) MSEK

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,38 (-3,38) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95    

Hans Kolam     
CFO     
Tfn 046-19 20 44     

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00 
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com   

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2011


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1586222