Active Biotech AB Bokslutsrapport januari – december 2010

· Laquinimod - positiva resultat presenterade från ALLEGRO fas III-studie

· TASQ - registreringsgrundande fas III-studie initieras Q1 2011

· ANYARA - pågående fas III-studie beräknas avslutas 2012

· 57-57 - rekommenderat till status som särläkemedel

· ISI - projektet fortskrider enligt plan

· RhuDex(TM) - förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår

· Nettoomsättning 11,4 (10,8) MSEK

· Rörelseresultat -229,0 (-219,6) MSEK

· Resultat efter skatt -221,1 (-224,0) MSEK

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,38 (-3,81) SEK

· Riktad emission om 375 MSEK genomförd efter periodens slut

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com
Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2010:
http://hugin.info/1002/R/1487272/422686pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1487272]