Kallelse till årsstämma 17 maj klockan 17.00

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 17 maj klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.