Justering av period för handel med teckningsrätter och BTA i Active Biotechs företrädesemission

Läs pressreleasen här